Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Công tác tôn giáo, thực hiện Quy chế dân chủ tại huyện Si Ma Cai
Lượt xem: 235

Thực hiện Kế hoạch số 16-KH/BCĐ, ngày 08/9/2021 và Quyết định số 17-QĐ/BCĐ, ngày 04/10/2021 của Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo, thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh về kiểm tra Công tác tôn giáo, Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021. Ngày 27/10/2021, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 17-QĐ/BCĐ do đồng chí Giàng Thị Dung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo, thực hiên Quy chế dân chủ tỉnh làm Trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Công tác tôn giáo, Quy chế dân chủ ở cơ sở đối với huyện ủy Si Ma Cai. Dự và làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Lý Seo Vảng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo, thực hiện Quy chế dân chủ huyện, đại diện lãnh đạo UBND huyện và các thành viên Ban Chỉ đạo huyện Si Ma Cai.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc với Huyện ủy Si Ma Cai, Đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Công tác tôn giáo, Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 và 9 tháng đầu năm 2021. Theo đó, Công tác tôn giáo trên địa bàn huyện luôn được cấp ủy quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt, tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tôn giáo; Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo các cấp trên địa bàn thường xuyên được củng cố kiện toàn, xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ các thành viên phụ trách từng địa bàn, tăng cường nắm chắc tình hình cơ sở, phối hợp tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh liên quan đến tôn giáo. Đối với việc thực hiện Quy chế dân chủ, cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP; Nghị định số 145/NĐ-CP,… Huyện ủy đã tổ chức thành công bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo theo đúng quy định của Luật Bầu cử với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%, không phải bầu lại, bầu thêm; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa”; trong năm 2020 số thủ tục hành chính được giải quyết là 9.822 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết và trả đúng hạn đạt 100%, năm 2021 số thủ tục hành chính được giải quyết là 1.887/1.891 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết và trả đúng hạn đạt 99,8%; Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng tại các xã, thị trấn được kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn theo Pháp lệnh 34 được các cấp ủy, chính quyền cơ sở chú trọng thực hiện có hiệu quả, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. c cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện đều tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức hàng năm theo đúng thời gian quy định, công khai đầy đủ các văn bản, đảm bảo đầy đủ quyền lợi, chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức; Cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật; nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong việc giải quyết công việc, giữ gìn tác phong của người cán bộ, đảng viên, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Thực hiện quy chế dân chủ theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, ngày 14/12/2020 của Chính phủ được các đơn vị triển khai thực hiện đầy đủ đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên và người lao động. Tuy nhiên, việc thực hiện Công tác tôn giáo, Quy chế dân chủ trên địa bàn huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy cơ sở trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở, Công tác tôn giáo có lúc chưa sát sao; việc kiểm tra hướng dẫn việc thực hiện quy chế dân chủ đối với các chi, đảng bộ cơ sở có lúc, có việc chưa thường xuyên, kịp thời; hoạt động của Ban thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng ở một số cơ sở còn hạn chế...

Đồng chí Hoàng Trọng Huy, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy báo cáo kết quả thực hiện

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Giàng Thị Dung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo, thực hiện Quy chế dân chủ của tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của huyện trong việc triển khai tổ chức, thực hiện Công tác tôn giáo, Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thời gian qua; đồng thời đề nghị trong thời gian tới Huyện ủy Si Ma Cai tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và cơ sở thực hiện tốt Công tác tôn giáo, Quy chế dân chủ ở cơ sở; Ban Chỉ đạo huyện chủ động ban hành kế hoạch hoạt động, duy trì giao Ban theo quy chế; Tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và có hiệu quả; Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”; tiếp tục triển khai thực tốt Quy chế 17-QC/TU, ngày 04/12/2009 của Tỉnh ủy về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Phát huy vai trò trong thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI); nắm chắc tình hình Nhân dân, giải quyết kịp thời các kiến nghị, bức xúc của Nhân dân từ cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ công chức và Nhân dân...

Đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn Kiểm tra phát biểu kết luận

Xuân Định
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 34
  • Hôm nay: 1,301
  • Trong tuần: 2,692
  • Tất cả: 626,560
Đăng nhập