Kết quả sau 2 năm thực “Mô hình bò sinh sản” - Mô hình giảm nghèo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Trì Quang, Bảo Thắng
Lượt xem: 152

Trì Quang là xã khó khăn của huyện Bảo Thắng có tổng diện tích diện tích tự nhiên 3.993,5 ha, dân số 1.157 hộ, 4.438 khẩu, gồm 11 dân tộc cùng chung sống. Từ tháng 6 năm 2021 xã  được  Thủ Tướng Chính Phủ quyết định phê duyệt danh sách các khu vực I, thu nhập của người dân cơ bản ổn định, tỷ lệ hộ nghèo theo kết quả điều tra 2020 tỷ lệ còn 5,8% trên toàn xã.

Được sự quan tâm sát sao  MTTQ VN tỉnh Lào Cai, MTTQ huyện, Đảng ủy xã, phối hợp chặt chẽ của UBND,  các tổ chức thành viên, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các hộ tham gia “Mô hình bò sinh sản”, thường xuyên nắm tâm tư nguyện vọng của nhân dân sau khi thực hiện Dự án và khuyến khích các hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo bền vững. Đặc biệt là khuyến khích chăn nuôi đại gia súc. Tuy nhiên, trước những khó khăn như thời tiết diễn biến khó lường, dịch bệnh ở người và cây trồng vât nuôi,  giá cả vật tư tăng cao, sản phẩm nông sản giá cả bấp bênh.

Bên cạnh sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp Mặt trận Tổ quốc, các hộ tham gia dự án đều có ý thức trách nhiệm chăm sóc như tiêm phòng dịch, che chắn chuồng trại phòng rét cho đàn bò, dữ chữ thức ăn đảm bảo không để bò đói, quan tâm kiểm tra hàng ngày để phát hiện bò có biểu hiện đi tơ và phối giống cho bò kịp thời.

 Ban thực thi dự án thường xuyên chỉ đạo sát sao, kiểm tra hướng dẫn nhân dân chăm sóc, cách phòng chống dịch, che chắn chuồng trại phòng rét cho đàn bò. Quản lý chặt chẽ, phân công cụ thể từng thành viên phụ trách hộ gia đình và thường xuyên báo cáo về ban thực thi, báo cáo Đảng ủy xin chỉ đạo, giải quyêt những khó khăn vướng mắc kịp thời tháo gỡ.

Sau 2 năm thực hiện dự án 3 giảm nghèo bền vững, đã đạt một số kết quả cụ thể như sau:

Cuối năm 2019 thực hiện dự án 3 có 20 hộ tham gia trong đó 10 hộ nghèo và 9 hộ cận nghèo, 01 hộ mới thoát nghèo. Đến nay, các hộ gia đình đã cải thiện được đời sống, tăng thu nhập và đã có thêm thoát 9 hộ nghèo, 5 hộ cận nghèo. Mức thu nhập bình quân người/năm = 37.000.000 triệu đồng, tăng 5.000.000 triệu đồng người/năm.

Tổng số tiền thực hiện dự án là 300.000.000 triệu đồng, tổng số 20 con giống bò trị giá 15.000.000 triệu đồng/con, đã có 2 con bò sinh bê con, 6 con có chửa, còn  lại 11 con chưa có chửa. Trị giá đàn bò ước tính 385 triệu đồng tăng 85 triệu so với thời điểm bắt đầu dự án.

Do nhận thức của một số hộ nghèo, cận nghèo còn hạn chế, nên vẫn còn tính chông chờ ỉ lại vào các chế độ chính sách của Đảng nhà nước, chưa có ý thức tự vươn lên xóa đói giảm nghèo. Trong thời gian tới cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, phối hợp các ban ngành đoàn thể trong việc thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững. Nhân rộng mô hình để tăng đàn, tăng thu nhập. Cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền cả hệ thống chính trị đến với người dân thông qua các cuộc họp, tiếp xúc thoại, các cuộc kiểm tra, giám sát, để nâng cao ý thức của người dân tham gia lao động sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất. Tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật nhà nước và mọi quy định của dự án. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc nhân dân chăn nuôi, chăm sóc bò, qua đó thực hiện có hiệu quả mô hình và giảm nghèo bền vững./.

Một số hình ảnh về mô hình

 

Thúy Hạnh - Trì Quang
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 1,239
  • Trong tuần: 2,630
  • Tất cả: 626,498
Đăng nhập