Huyện ủy Bảo Thắng lãnh đạo phát triển kinh tế, xây dựng Nông thôn mới trong tháng 4 năm 2021
Lượt xem: 136

Trong tháng 4, Huyện ủy Bảo Thắng đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, chủ động trong công tác dự báo, đánh giá tình hình để đề ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với thực tiễn. Ban chấp hành Đảng bộ huyện thường xuyên chỉ đạo hệ thống chính trị triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với phòng, phòng chống dịch Covid-19. Tăng cường công tác quản lý trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn; tích cực đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; đôn đốc các xã, thị trấn làm đường điện, đường hoa, các cơ quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới.

Về lãnh đạo phát triển kinh tế: Sản xuất nông nghiệp thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, hướng dẫn Nhân dân phòng trừ sâu bệnh cho lúa, chè, cây ăn quả, đã thu hái được 455 tấn chè. Hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tháng 4 trên địa bàn huyện đạt 52,96 tỷ đồng, lũy kế 204,74 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động thương mại - dịch vụ tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước, giá trị sản xuất thương mại – dịch vụ tháng 4 đạt 270 tỷ đồng, lũy kế 990 tỷ đồng. Hoạt động đầu tư xây dựng thực hiện tiếp kế hoạch năm 2020: Tổng vốn kế hoạch 219,42 tỷ đồng, đã giải ngân thanh toán 214,3 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch. Kế hoạch vốn giao năm 2021 62,089 tỷ đồng đã giải ngân thanh toán 45,75 tỷ đồng, đạt 74% KH vốn.

Qua đó, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong tháng là 112 tỷ đồng, đạt 20% dự toán tỉnh giao. Hoạt động tín dụng đảm bảo an toàn, hiệu quả, huy động tín dụng đáp ứng được nhu cầu, đảm bảo nguồn vốn cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện (Ngân hàng nông nghiệp huy động đạt 1.569 tỷ đồng, dư nợ cho vay 1.141 tỷ đồng, nợ quá hạn 5,31 tỷ, ngân hàng chính sách xã hội dư nợ cho vay 520.138 tỷ đồng, nợ quá hạn 190 triệu đồng, chiếm 0,036% tổng dư nợ.

Về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được thực hiện với khẩu hiệu hành động: “Đường rộng sáng điện, nhiều hoa, Nhân dân đồng lòng, nông thôn phát triển” được sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đến nay, huyện đã có 11/11 xã đạt nông thôn mới, xã Sơn Hà đã được công nhận là xã nông thôn mới nâng cao; hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện Nông thôn mới.

Huyện đã phát động và duy trì ngày tổng vệ sinh toàn huyện vào ngày thứ bảy cuối cùng của tháng, đến nay đã tiến hành được bốn tháng tạo được sự đồng thuận rất cao của Nhân dân. Toàn huyện đã làm được 248,5km đường điện, 206,2km đường hoa, 165km đường cắm cờ theo mẫu, thu gom được trên 1.900m3 rác thải./.

Thúy Hạnh
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 854
  • Trong tuần: 1,823
  • Tất cả: 465,221
Đăng nhập