MTTQ các cấp huyện Bảo Thắng tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội
Lượt xem: 433

Với chức năng, nhiệm vụ là tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; trong những năm qua, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Bảo Thắng luôn xác định  công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của công tác mặt trận và được lồng ghép với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh ở từng thôn, xóm, dựa vào những người có uy tín, già làng, trưởng bản và thông qua các cuộc họp ở khu dân cư, hoạt động các câu lạc bộ…; MTTQ các cấp huyện Bảo Thắng đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng khu dân cư; tăng cường thực hiện chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em; Luật phòng, chống ma túy, Luật phòng, chống HIV/AIDS… Thông qua công tác tuyên truyền, vận động đã nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, động viên mọi người, mọi nhà cùng tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh thôn xóm và tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi vượt qua mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng.

Bên cạnh đó Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện còn chú trọng phát động phong trào phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; động viên nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, giữ gìn kỷ cương, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, theo hương ước và quy ước của cộng đồng dân cư. Đến nay, MTTQ các cấp trong huyện đã vận động được 193/193 khu dân cư xây dựng quy ước, hương ước được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong thời gian qua, các khu dân cư đã tiến hành hòa giải hàng trăm vụ việc mâu thuẫn xảy ra trong cộng đồng dân cư, gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, từ đó hạn chế phần nào sự tranh chấp, khiếu kiện vượt cấp trong quần chúng nhân dân. MTTQ các cấp trong huyện còn tổ chức lồng ghép gần 500 buổi tuyên truyền về phòng chống tội phạm, ma tuý và các tệ nạn khác với hơn 44.000 lượt người tham dự, phát hàng chục ngàn tờ rơi… Qua đó, giúp người dân nâng cao nhận thức, có ý thức cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn của các loại tội phạm và tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm.

Phát huy vai trò của các lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, MTTQ đã tham mưu cho chính quyền địa phương củng cố, kiện toàn các Ban tự quản, Tổ bảo vệ dân phố, Tổ an ninh tự quản, Tổ hòa giải, đồng thời triển khai xây dựng các câu lạc bộ tìm hiểu pháp luật và các mô hình điểm về phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với việc thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, mại dâm, ma túy”; phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các tổ chức thành viên duy trì hoạt động của 180 tổ an ninh tự quản, 258 tổ hòa giải, 67 tổ liên gia tự quản, 66 câu lạc bộ thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh phòng chống tội phạm; xây dựng các khu dân cư tự quản, bảo vệ môi trường... MTTQ huyện chủ trì hiệp thương với các đoàn thể chính trị - xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn triển khai xây dựng và duy trì trên 647 mô hình hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, MTTQ các cấp trong huyện Bảo Thắng tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện có hiệu quả “Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng huyện Bảo Thắng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hoàng Hữu Cửu
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 42
  • Hôm nay: 940
  • Trong tuần: 1,909
  • Tất cả: 465,307
Đăng nhập