Hoạt động công tác dân vận quý I năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 379

Trong quý I/ 2021 tình hình nhân dân trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, yên tâm phấn khởi, hăng hái lao động sản xuất, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do tỉnh và Trung ương phát động.

Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc; các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; tổ chức thăm hỏi, động viên trao quà tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công, chăm lo tạo điều kiện để nhân dân đón xuân Tân Sửu với tinh thần vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 được triển khai thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; khối dân vận các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung tay xây dựng nông thôn mới. Tình hình an ninh nông thôn, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ổn định; các nhiệm vụ kinh tế, văn hoá, xã hội được thực hiện đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Ban Dân vận Tỉnh ủy căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức nắm chắc tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, các hoạt động của chức sắc, tín đồ tôn giáo trên địa bàn tỉnh, Chỉ đạo hệ thống dân vận, tuyên truyền đến nhân dân làm tốt công tác phòng, chống dịch cúm Covid -19 trên địa bàn tỉnh.

 Tham mưu trình Tỉnh ủy: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận, công tác tôn giáo và thực hiện QCDC năm 2020; ban hành Kế hoạch tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân của Thường trực Tỉnh ủy năm 2021 theo Quy chế 17 – QC/TU; báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Kế hoạch số 18-KH/TU, ngày 04/3/2016 về tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 120 - KL/TW, ngày 7/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC cơ sở; báo cáo công tác tôn giáo năm 2020; báo cáo đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 18 - CT/TW về công tác tôn giáo; đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 33 - CT/TU của Tỉnh ủy.

Ban Dân vận tổ chức thăm, chúc tết, tặng quà các Đồn Biên phòng, các cá nhân, cơ quan, đơn vị nhân dịp tết Nguyên Đán Tân Sửu tại các huyện Si Ma Cai, Mường Khương, Bát Xát và huyện Bảo Yên. Tặng 25 xuất quà tết theo chương trình “ Xuân biên cương” do Cục Chính trị Quân khu II phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai tổ chức tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương. Tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách tôn giáo tại thị xã Sa Pa, huyện Si Ma Cai, Bảo Yên và huyện Bát Xát. Giúp 2 Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ và BCĐ công tác tôn giáo tỉnh ban hành Quy chế hoạt động và Thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên và chương trình công tác năm 2021.

Ban hành báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân vận với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh năm 2020; báo cáo đánh giá công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Lực lượng vũ trang; Sở Giáo dục; Sở y tế; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Lào Cai giai đoạn 2016-2020; Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025; báo cáo tình hình nhân dân trước, trong và sau Tết nguyên đán Tân Sửu 2021; báo cáo tình hình công tác văn thư, lưu trữ và báo cáo thống kê năm 2020; báo cáo kết quả rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý, giai đoạn 2020 – 2025; Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị số 27 – CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh phòng chống tham nhũng; báo cáo kết quả 7 năm thực hiện Quy định số 19 – QĐ/TU, ngày 20/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc cán bộ, công chức các cơ quan tỉnh, huyện đi công tác, làm việc tại cơ sở; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 17 – ĐA/TU của Tỉnh ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, vận động tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 – 2025”. Xuất bản Bản tin Dân vận số 1/2021. Tổ chức 5 hội nghị tuyên truyền chính sách dân tộc, tôn giáo cho đội ngũ người có uy tín tại các huyện Bát Xát, Sa Pa, Mường Khương, Bảo Thắng và Si Ma Cai. Phối hợp tham mưu cho BCĐ PHHĐ giữa Bộ CHQS tỉnh với MTTQ và các đòan thể  chính trị  - xã  hội  ban hành  Quy chế  hoạt  động, phân công nhiệm vụ, chương trình công tác  giai đoạn  2021-2026.

Nhiệm vụ công tác Quý II/2021

1. Nắm tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo, hoạt động của các chức sắc, chức việc và các tín đồ trên địa bàn thông qua hệ thống dân vận các cấp và ngành liên quan; tình hình Nhân dân trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2. Tham mưu trình Tỉnh ủy: báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 18 - CT/TU, ngày 15/9/2016 về““Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh”; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 17 - CT/TU ngày 15/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người cao tuổi”; báo cáo sơ kết 5 năm thưc hiện Kế hoạch số 27 - KH/TU, ngày 10/5/2016  triển khai thực hiện Chỉ thị số 52 - CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất; báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 18 - CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 07 – KL/TW ngày 20/6/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 62 – CT/TW ngày 8/11/1995 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII) về  Tăng cường công tác người Hoa trong tình hình mới; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 09 – CT/TU ngày 19/4/2011 của Tỉnh ủy về việc Ngăn chặn tình trạng di cư tự do trên địa bàn; Báo cáo thực hiện Chỉ thị số 40 – CT/TU, ngày 28/3/2014 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai”.

3. Tham mưu xây dựng Đề án thành phần “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021- 2025”; Đề án “Đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng mô hình dân vận khéo ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025”. Đề án nhánh về “nâng cao hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025” trong đề án số 17-ĐA/TU, nhiệm kỳ 2020 -2025; Chỉ thị của Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025”.

4. Phối hợp tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện hoạt động dân vận của Ban chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy quân sự với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tại 01 xã đặc biệt khó khăn theo Kế hoạch công tác năm 2021; Phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xây dựng và ban hành một số văn bản nhằm tăng cường công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước.

5. Tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận, tôn giáo và thực hiện QCDC 6 tháng, triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; chuẩn bị nội dung tiếp xúc trực tiếp với nhân dân đợt I/2021 của Thường trực Tỉnh ủy theo Quy chế 17 – QC/TU tại huyện Bảo Thắng. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực Tỉnh ủy phân công.

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 199
  • Trong tuần: 1,035
  • Tất cả: 331,723
Đăng nhập