KẾ HOẠCH kiểm tra thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 + Đề cương báo cáo kiểm tra
Số ký hiệu văn bản 59 - KH/KTĐ
Ngày ban hành 18/09/2019
Ngày hiệu lực 18/09/2019
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH kiểm tra thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 + Đề cương báo cáo kiểm tra
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Lý Seo DÌn
Tài liệu đính kèm bf8a590d803738de1b1a3a6313805da9.doc