Kế hoạch số 55-KH/BDVTU, ngày 02/5/2019 về Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2019)
Số ký hiệu văn bản 55 - KH/BDVTU
Ngày ban hành 06/05/2019
Ngày hiệu lực 06/05/2019
Trích yếu nội dung Kế hoạch số 55-KH/BDVTU, ngày 02/5/2019 về Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2019)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Lý Seo Dìn
Tài liệu đính kèm Ke_hoach_tuyen_truyen_89_nam_ngay_Dan_van_15_-10_doc.doc