Kế hoạch số 27 - KH/TU (Kèm theo Công văn số 591-CV/BDVTU, ngày 05/4/2019 về báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 27-KH/TU của Tỉnh ủy)
Số ký hiệu văn bản 27 - KH/TU
Ngày ban hành 11/04/2019
Ngày hiệu lực 11/04/2019
Trích yếu nội dung Kế hoạch số 27 - KH/TU (Kèm theo Công văn số 591-CV/BDVTU, ngày 05/4/2019 về báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 27-KH/TU của Tỉnh ủy)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Hà Thị Nga
Tài liệu đính kèm KH_2753.doc