Kế hoạch Số 51- KH/BDVTU, ngày 11/3/2019 Phát động Đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ V và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025
Số ký hiệu văn bản 1- KH/BDVTU
Ngày ban hành 11/03/2019
Ngày hiệu lực 11/03/2019
Trích yếu nội dung Kế hoạch Số 51- KH/BDVTU, ngày 11/3/2019 Phát động Đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ V và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Lý Seo Dìn
Tài liệu đính kèm KH_51_thi_dua_dac_biet_chao_mung_dH_thi_dua_yeu_nuoc74.doc