Kế hoạch số 205-KH/TU, 26/02/2019 về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 28/3/2014 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 205- KH/TU
Ngày ban hành 26/02/2019
Ngày hiệu lực 26/02/2019
Trích yếu nội dung Kế hoạch số 205-KH/TU, 26/02/2019 về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 28/3/2014 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Hà Thị Nga
Tài liệu đính kèm KH_so_205_cua_TULC.pdf