Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2019
Số ký hiệu văn bản 42 - KH/BDVTU
Ngày ban hành 22/01/2019
Ngày hiệu lực 22/01/2019
Trích yếu nội dung Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2019
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Lý Seo Dìn
Tài liệu đính kèm KH_thuc_hien_DVK_2019.doc