Kế hoạch số 162-KH/TU, ngày 20/8/2018 về triển khai thực hiện Quy định 124-QĐ/TW, ngày 02/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương
Số ký hiệu văn bản 162-KH/TU
Ngày ban hành 20/08/2018
Ngày hiệu lực 20/08/2018
Trích yếu nội dung Kế hoạch số 162-KH/TU, ngày 20/8/2018 về triển khai thực hiện Quy định 124-QĐ/TW, ngày 02/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Hà Thị Nga
Tài liệu đính kèm KH_thuc_hien_Qd_124.pdf