Kế hoạch số 161- KH/TU sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 03- KH/TU ngày 20/10/2015 của Tỉnh ủy Lào Cai về triển khai thực hiện Kết luận số 114- KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI)
Số ký hiệu văn bản 161- KH/TU
Ngày ban hành 16/08/2018
Ngày hiệu lực 16/08/2018
Trích yếu nội dung Kế hoạch số 161- KH/TU sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 03- KH/TU ngày 20/10/2015 của Tỉnh ủy Lào Cai về triển khai thực hiện Kết luận số 114- KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Hà Thị Nga
Tài liệu đính kèm KH_161__so_ket_KL_11463.doc