Kế hoạch số 06-/KHPH.BDV-BDT ngày 17/3/2014 phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ban Dân tộc tỉnh năm 2014
Số ký hiệu văn bản 06-/KHPH.BDV-BDT
Ngày ban hành 05/12/2014
Ngày hiệu lực 05/12/2014
Trích yếu nội dung Kế hoạch số 06-/KHPH.BDV-BDT ngày 17/3/2014 phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ban Dân tộc tỉnh năm 2014
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1a655aff0f059913583396e2f689dfae141205163312600006-Bandanvan-dantoc.PDF