Kế hoạch số 10-KHĐA/BDVTU ngày 24/01/2014 triển khai thực hiện Đề án “Một số giải pháp phòng, chống trình trạng phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương giai đoạn 2012 - 2015
Số ký hiệu văn bản 10-KHĐA/BDVTU
Ngày ban hành 05/12/2014
Ngày hiệu lực 05/12/2014
Trích yếu nội dung Kế hoạch số 10-KHĐA/BDVTU ngày 24/01/2014 triển khai thực hiện Đề án “Một số giải pháp phòng, chống trình trạng phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương giai đoạn 2012 - 2015
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1a655aff0f059913583396e2f689dfae141205163312600006-Bandanvan-dantoc.PDF