Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 549/BDT-CSDT
Ngày ban hành 05/11/2018
Ngày hiệu lực 05/11/2018
Trích yếu nội dung Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Nông Đức Ngọc
Tài liệu đính kèm HD_so_549_cua_Ban_DT_tinh.pdf