HƯỚNG DẪN Số 13 - HD/BDVTU về tổ chức hoạt động 88 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2018) và 19 năm “Ngày dân vận của cả nước” (15/10/1999 – 15/10/2018)
Số ký hiệu văn bản 12 - HD/BDVTU
Ngày ban hành 03/10/2018
Ngày hiệu lực 03/10/2018
Trích yếu nội dung HƯỚNG DẪN Số 13 - HD/BDVTU về tổ chức hoạt động 88 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2018) và 19 năm “Ngày dân vận của cả nước” (15/10/1999 – 15/10/2018)
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Lý Seo Dìn
Tài liệu đính kèm HD_so_12_cua_BDVTU.pdf