Hướng dẫn số 13-HD/BDVTU, ngày 03/10/2018 thực hiện Kế hoạch số 158-KH/TU, ngày 26/7/2018 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc tuyên truyền, vận động nhân dân cải tạo tập lạc hậu
Số ký hiệu văn bản 13-HD/BDVTU
Ngày ban hành 03/10/2018
Ngày hiệu lực 03/10/2018
Trích yếu nội dung Hướng dẫn số 13-HD/BDVTU, ngày 03/10/2018 thực hiện Kế hoạch số 158-KH/TU, ngày 26/7/2018 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc tuyên truyền, vận động nhân dân cải tạo tập lạc hậu
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Lý Seo Dìn
Tài liệu đính kèm 1a655aff0f059913583396e2f689dfae141205163312600006-Bandanvan-dantoc.PDF