Số 23 - HD/BDVTU ngày 18/8/2014 Tổ chức hoạt động kỷ niệm 84 năm ngày Truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2014), 15 năm “Ngày dân vận của cả nước” (15/10/1999 – 15/10/2014), 65 năm bài báo “Dân vận” Chủ tịch
Số ký hiệu văn bản 23 - HD/BDVTU
Ngày ban hành 09/12/2014
Ngày hiệu lực 09/12/2014
Trích yếu nội dung Số 23 - HD/BDVTU ngày 18/8/2014 Tổ chức hoạt động kỷ niệm 84 năm ngày Truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2014), 15 năm “Ngày dân vận của cả nước” (15/10/1999 – 15/10/2014), 65 năm bài báo “Dân vận” Chủ tịch
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Lý Seo Dìn
Tài liệu đính kèm 012a193d35403c9df964ee2f22360fc01412091638585711HD-23kyniem84namngayDV15-10.doc