Hướng dẫn số 25-HD/BDV ngày 11/11/2014 thực hiện công tác dân vận tiến tới đại hội đảng các cấp
Số ký hiệu văn bản 25-HD/BDV
Ngày ban hành 05/12/2014
Ngày hiệu lực 05/12/2014
Trích yếu nội dung Hướng dẫn số 25-HD/BDV ngày 11/11/2014 thực hiện công tác dân vận tiến tới đại hội đảng các cấp
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 8f61f8932327db472bf7f50fca32b1f8141205165318745225-BandanvanTu.PDF