Hướng dẫn tổng kết công tác dân vận năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015
Số ký hiệu văn bản 27 - HD/BDVTU
Ngày ban hành 07/08/2014
Ngày hiệu lực 07/08/2014
Trích yếu nội dung Hướng dẫn tổng kết công tác dân vận năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Lý Seo Dìn
Tài liệu đính kèm 3dc7a882b5d83b4ffd76f1adcaf9bc0a1412091634113302HD27DecuongBCtongketnam2014 (1).doc