Chỉ thị số 47-CT/TU ngày 11/11/2014 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Số ký hiệu văn bản 47-CT/TU
Ngày ban hành 27/11/2014
Ngày hiệu lực 27/11/2014
Trích yếu nội dung Chỉ thị số 47-CT/TU ngày 11/11/2014 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 47_CT_TU.PDF