Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 28/3/3014 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 40-CT/TU
Ngày ban hành 27/11/2014
Ngày hiệu lực 27/11/2014
Trích yếu nội dung Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 28/3/3014 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 40_CT_TU.PDF