Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 28/4/2014 về việc đẩy mạnh phong trào thi đua hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV và Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ
Số ký hiệu văn bản 41-CT/TU
Ngày ban hành 27/11/2014
Ngày hiệu lực 27/11/2014
Trích yếu nội dung Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 28/4/2014 về việc đẩy mạnh phong trào thi đua hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV và Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 41_CT_TU.PDF