Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Bộ Chính trị về CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh" + Đề cương + KH 69-KH/TU
Số ký hiệu văn bản 709-CV/BDVTU
Ngày ban hành 05/02/2020
Ngày hiệu lực 05/02/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Bộ Chính trị về CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh" + Đề cương + KH 69-KH/TU
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm CV_709_937b1a58f8.pdf