Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 127 - CTr/TU 26/07/2019 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 BCH TW (khóa XI) Kèm theo Công văn số 629 -CV/BDVTU, ngày 17/ 7/2019 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Tải về
27 - KH/TU 11/04/2019 Kế hoạch số 27 - KH/TU (Kèm theo Công văn số 591-CV/BDVTU, ngày 05/4/2019 về báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 27-KH/TU của Tỉnh ủy) Tải về
Kế hoạch số 27 - KH/TU 11/04/2019 Kế hoạch số 27 - KH/TU (Kèm theo Công văn số 591-CV/BDVTU, ngày 05/4/2019 về báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 27-KH/TU của Tỉnh ủy) Tải về
123-KH/TU 11/03/2019 Kế hoạch số 123-KH/TU, ngày 11/3/2019 tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của BCHTW khóa IX về công tác dân tộc và 25 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW, ngày 23/9/1994 của Ban Bí thư khóa VII về một số công tác ở vùng dân tộc Mông Tải về
205- KH/TU 26/02/2019 Kế hoạch số 205-KH/TU, 26/02/2019 về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 28/3/2014 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
Số 205- KH/TU 26/02/2019 Kế hoạch số 205-KH/TU, 26/02/2019 về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 28/3/2014 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
TAILIEUTUYENVAN 28/12/2018 Tài liệu Tuyên vận tháng 1-2019 Tải về
TAILIEUTUYENVAN 28/11/2018 TÀI LIỆU TUYÊN VẬN THÁNG 12-2018 Tải về
TAILIEUTUYENVAN 25/10/2018 Tài liệu Tuyên vận tháng 11-2018 Tải về
172-KH/TU 02/10/2018 Kế hoạch số 172-KH/TU, ngày 02/10/2018 sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tải về
12