Tổng số: 73
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2859-QĐ/UBND 22/10/2019 Câu hỏi, Mẫu bài thi, Nội dung tuyên truyền về Luật an ninh mạng kèm theo Quyết Tải về
2859/QĐ-UBND 22/10/2019 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Thể lệ, Câu hỏi, Mẫu bài dự thi Cuộc thi “Tìm hiểu Luật an ninh mạng” trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2019 Tải về
2859-QĐ/UBND 22/10/2019 Câu hỏi, Mẫu bài thi, Nội dung tuyên truyền về Luật an ninh mạng kèm theo Quyết Tải về
2859/QĐ-UBND 22/10/2019 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Thể lệ, Câu hỏi, Mẫu bài dự thi Cuộc thi “Tìm hiểu Luật an ninh mạng” trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2019 Tải về
TB 44-TB/BDVTU/SGD&ĐT 10/05/2019 Thông báo số 44 Kết luận Hội nghị chuyên đề công tác vận động Nhân dân tham gia phong trào giáo dục Tải về
TB 44-TB/BDVTU/SGD&ĐT 10/05/2019 Thông báo số 44 Kết luận Hội nghị chuyên đề công tác vận động Nhân dân tham gia phong trào giáo dục Tải về
4315/QĐ-UBND 05/10/2017 Phê duyệt vị trí việc làm và số lượng người làm việc đối với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Lào Cai Tải về
4314/QĐ-UBND 05/10/2017 Phê duyệt vị trí việc làm và số lượng người làm việc đối với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai Tải về
4317/QĐ-UBND 05/10/2017 Phê duyệt vị trí việc làm và số lượng người làm việc đối với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lào Cai Tải về
4307/QĐ-UBND 05/10/2017 V/v phê duyệt vị trí việc làm và số lượng người làm việc đối với Hội Chữ thập đỏ Khối Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai Tải về
12345678