Tổng số: 95
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
709-CV/BDVTU 05/02/2020 Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Bộ Chính trị về CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh" + Đề cương + KH 69-KH/TU Tải về
709-CV/BDVTU 05/02/2020 Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Bộ Chính trị về CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh" + Đề cương + KH 69-KH/TU Tải về
Kế hoạch số 65- KH/BDVTU 27/12/2019 Triển khai phong trào thi đua "Cán bộ, công chức Ban Dân vận Tỉnh ủy thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025 Tải về
65- KH/BDVTU 27/12/2019 Triển khai phong trào thi đua "Cán bộ, công chức Ban Dân vận Tỉnh ủy thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025 Tải về
số 698-CV/BDVTU 26/12/2019 công văn mời dự HN tổng kết công tác DV + gợi ý tham luận Tải về
Số 683-CV/BDVTU 28/11/2019 V/v báo cáo kết quả tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân năm 2019 Tải về
2859-QĐ/UBND 22/10/2019 Câu hỏi, Mẫu bài thi, Nội dung tuyên truyền về Luật an ninh mạng kèm theo Quyết Tải về
2859/QĐ-UBND 22/10/2019 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Thể lệ, Câu hỏi, Mẫu bài dự thi Cuộc thi “Tìm hiểu Luật an ninh mạng” trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2019 Tải về
2859-QĐ/UBND 22/10/2019 Câu hỏi, Mẫu bài thi, Nội dung tuyên truyền về Luật an ninh mạng kèm theo Quyết Tải về
2859/QĐ-UBND 22/10/2019 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Thể lệ, Câu hỏi, Mẫu bài dự thi Cuộc thi “Tìm hiểu Luật an ninh mạng” trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2019 Tải về
12345678910