Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 63

Sáng 11/5/2021, Tỉnh ủy  Lào Cai tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TU, ngày 30/10/2017  của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; tham dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; tham dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh còn có đại diện lãnh đạo Thường trực Hội đồng Nhân dân, UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo MTTQ tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh và đại diện các sở, ngành: Sở Văn hóa; Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Y tế; Ban Dân tộc... Tham dự Hội nghị trực tuyến tại 9 điểm cầu của các huyện, thị, thành ủy có Thường trực các huyện, thị, thành ủy; Thường trực UBND các huyện, thị xã, thành phố; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng đảng; lãnh đạo Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể xã hội...

Quang cảnh Hội nghị

Sau 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 33-CT/TU, với sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, sự điều hành, quản lý của các cấp chính quyền, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU bước đầu đã đạt được một số kết quả tích cực nhất định; thông qua quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm lãnh chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và phối hợp trong việc phòng chống, ngăn chặn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; trong 03 năm, các cấp, các ngành, các địa phương đã kịp thời phát hiện, tổ chức tuyên truyền, vận động ngăn chặn được 659 người có ý định tảo hôn và xử lý 293 vụ, trong đó 288 vụ liên quan đến tảo hôn, 5 vụ liên quan đến hôn nhân cận huyết thống. Công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống được triển khai thường xuyên gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại các địa phương, bước đầu mang lại hiệu quả, từ đó góp phần nâng cao chất lượng dân số ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 Đại biểu phát biểu thảo luận

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến đánh giá làm rõ thêm về thực trạng và nguyên nhân của tảo hôn, hôn nhân cận huyết trên địa bàn; cũng như đề xuất các giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác tuyên truyền, vận động; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành; chế tài xử lý để từng bước ngăn chặn và chấm dứt tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao một số cơ quan đơn vị đã chủ động trong việc tổng hợp và tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức sơ kết việc thực hiện Chỉ thị; đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành trong việc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TU thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt và thực hiện Chỉ thị 33-CT/TU với tinh thần kiên quyết, quyết liệt, chủ động, tích cực, trách nhiệm, phấn đấu chấm dứt tình trạng tảo hôn trước năm 2025; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng về công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thay đổi nhận thức của người dân về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; tranh thủ và phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng dòng họ, thầy mo thầy cúng trong công tác tuyên truyền, vận động; tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp các ngành; nghiên cứu có chế tài xử lý đủ mạnh để răn đe hành vi tảo hôn, hôn nhân cận huyết thông; quan tâm công tác thi đua khen thưởng và xử lý kỉ luật các tổ chức cá nhân vi phạm...

                                                                 
Xuân Định
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 117
  • Trong tuần: 953
  • Tất cả: 331,641
Đăng nhập