Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương khảo sát, nắm tình hình công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 122

Thực hiện Kế hoạch số 21-KH/BDVTW, ngày 03/11/2021 của Ban Dân vận Trung ương về khảo sát nắm tình hình công tác dân vận của Đảng tại các tỉnh Lai Châu và Lào Cai. Sáng ngày 26/11, đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Lào Cai về công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các vụ: Vụ Dân tộc, Vụ Dân vận các cơ quan nhà nước, Vụ Tôn giáo Ban Dân vận Trung ương và Vụ chính sách dân tộc Ủy ban Dân tộc.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí: Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

 

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh tại buổi làm việc nêu rõ: Là tỉnh vùng cao, biên giới với 25 dân tộc, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 64,09%. Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị về tầm quan trọng của công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiếu số đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Cụ thể hóa công tác dân vận của Đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Chỉ thị 34-CT/TU, ngày 13/12/2013 về tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Chỉ thị 40-CT/TU, ngày 28/3/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn; Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 30 tháng 10 năm 2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Kế hoạch số 158-KH/TU, ngày 26/7/2018 về tuyên truyền, vận động nhân dân cải tạo tập quán lạc hậu trong việc cưới, việc tang, lễ hội và trong sinh hoạt đời sống trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2018 - 2020. Cùng với việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án của Trung ương cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hàng năm tỉnh Lào Cai đã giành 60-65% nguồn lực cho vùng đồng bào dân tộc để đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững. Đến nay 100% xã và 98% thôn, bản có đường ô tô đến trung tâm, 100% xã có hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin; 95% số hộ được xem truyền hình; trên 95% số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh, 100% xã vùng đồng bào dân tộc có điện lưới quốc gia, tỷ lệ thôn, bản có điện lưới quốc gia đạt 95,8%; có 61/127 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân 5%/năm, hiện nay chỉ còn 12,91%...

Trao đổi, thảo luận tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn công tác đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, đặc biệt việc thể chế hóa các quan điểm, chỉ đạo của Trung ương, cùng với cách làm hay, sáng tạo trong việc thực hiện công tác dận vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV đề ra.

Tại buổi làm việc, tỉnh Lào Cai đã đề xuất, kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội miền núi; tiếp tục bố trí đủ nguồn vốn ngân sách hỗ trợ các địa phương đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có tôn giáo...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Lào Cai luôn quan tâm tới vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua việc ưu tiên đầu tư các nguồn lực, chính sách hỗ trợ. Cùng với đó có nhiều cách làm sáng tạo trong thực hiện công tác dân vận như mô hình tuyên vận tại cơ sở; quy định về công tác dân vận khi triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn... Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhận định bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: Đời sống của đồng bào vẫn còn nhiều khó khăn; việc thoát nghèo chưa bền vững; các vấn đề xã hội như: Tảo hôn, tập quán lạc hậu, thiếu việc làm ổn định... đã tác động không nhỏ đến đời sống của người dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Trung ương tiếp tục nghiên cứu, quan tâm, đặc biệt là đối với vùng đồng bào thiểu số, tập trung vào ba nhóm vấn đề về thể chế, cơ chế, chính sách.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao công tác dân vận Đảng nói chung và công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng chí đề nghị tỉnh Lào Cai tiếp tục quan tâm thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; cần có công trình nghiên cứu văn hóa, tín ngưỡng vùng đồng bào dân tộc thiểu số mang tầm lý luận, khoa học để có những giải pháp chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ gắn với công tác dân vận; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo” tại cơ sở; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; quan tâm công tác đào tạo, tuyển chọn và bồi dưỡng nguồn nhân lực là con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn...

Trước đó, Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương đã khảo sát thực tế tình hình thực hiện công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Văn Bàn và huyện Bát Xát.

Xuân Định
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 863
  • Trong tuần: 1,832
  • Tất cả: 465,230
Đăng nhập