Một số kết quả công tác dân vận trong quý I năm 2021 của Đảng bộ huyện Bảo Thắng
Lượt xem: 1128

Nhân dân các dân tộc huyện Bảo Thắng ổn định, đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửa năm 2021. Các ngành chuyên môn của huyện cung cấp đủ giống, phân bón vụ xuân cho Nhân dân. Hướng dẫn chỉ đạo cơ sở tuyên truyền, vận động Nhân dân xuống giống, đảm bảo đủ mạ cấy hết diện tích, đúng khung thời vụ của huyện, chủ động làm chuồng trại phát triển đàn gia súc, gia cầm. Chủ động ngăn chặn dịch bệnh phát sinh xảy ra trên địa bàn, nhất là đối với dịch bệnh Covid - 19. An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an ninh nông thôn, an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Với sự vào cuộc của hệ thống chính trị, công tác dân vận quý I năm 2021 đã đạt được những kết quả, cụ thể sau:

Công tác tham mưu và hoạt động của Ban Dân vận Huyện ủy: Phối hợp với Ban Dân vận tỉnh thăm và tặng quà nhân dịp Lễ Noel tại các Họ đạo Công giáo, các điểm nhóm Đạo Tin Lành ở các xã, thị trấn: Tằng Loỏng, Xuân Quang, Phong Niên. Phối hợp với Công an, Phòng Nội vụ huyện nắm tình hình hoạt động của đạo Công giáo, đạo Tin lành trong dịp lễ Noel năm 2021. Qua nắm tình hình cơ bản các điểm họ đạo công giáo và đạo Tin lành  tổ chức lễ Noel có đăng ký với chính quyền địa phương.

Tham mưu cho BCH Đảng bộ huyện xây dựng chương trình công tác Dân vận, Tôn giáo và thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2021; Kế hoạch tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân năm 2021. Tham mưu cho Thường trực Huyện ủy xây dựng báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 30/10/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Kế hoạch số 18-KH/TU, ngày 04/32016 của Tỉnh ủy về tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”; báo cáo kết qủa 07 năm thực hiện Quy định số 19-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc cán bộ, công chức các cơ quan tỉnh, huyện đi công tác làm việc tại cơ sở; báo cáo 5 năm thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất". 

Báo cáo kết quả công tác phối hợp giữa Ban Dân vận với UBND huyện và các ngành giai đoạn 2016- 2020; xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận với Phòng Dân tộc huyện năm 2021 và giai đoạn 2021-2025; báo cáo kết quả tình hình nhân dân trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Phối hợp với MTTQ và các đoàn thể huyện chỉ đạo cơ sở tập trung vận động Nhân dân chủ động lao động sản xuất, gieo mạ, cày bừa để cấy vụ chiêm xuân theo đúng khung thời vụ. Phòng chống rét cho gia súc gia cầm, chủ động ngăn chặn dịch bệnh phát sinh xảy ra trên địa bàn. Tuyên truyền Nhân dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid-19; tuyên truyền, vận động Nhân không tàng trữ, sử dụng pháo nổ, an toàn giao thông trước, trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

         Công tác Dân vận của cấp ủy Đảng: Bám sát vào chương trình, kế hoạch của Đảng bộ huyện, của tỉnh. Chỉ đạo Khối dân vận, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch của huyện, tỉnh đến với dân, gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,  cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh". Tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia cuộc thi tìm hiểu văn kiện Đại hội Đảng trên mạng Internet.

Công tác Dân vận của chính quyền: Chính quyền các cấp đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, hoà giải ở cơ sở, cải cách thủ tục hành chính. Tổ chức tốt việc thăm hỏi, tặng quà, cấp phát gạo cứu trợ cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, tăng cường các biện pháp quản lý thị trường, phòng, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là đối với dịch Covid-19. Đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự xã hội, phòng chống cháy nổ, phòng chống cháy rừng. Tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tập trung gieo cấy vụ chiêm xuân đảm bảo đúng khung thời vụ.  

Công tác Dân vận của lực lượng vũ trang: Lực lượng vũ trang huyện tổ chức quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu, Tỉnh ủy, Đảng ủy quân sự tỉnh Lào Cai, các Chỉ thị của Huyện ủy về sự lãnh đạo nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng, công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới, làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương. Vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động sản xuất. Đồng thời, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác vận động quần chúng năm 2021. Vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác không nghe kẻ xấu tuyên truyền, lôi kéo xuất cảnh trái phép trang Trung quốc làm thuê, theo đạo trái pháp luật, chống mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội...góp phần giữ vững ổn định tình hình ở địa phương. Trong dịp Tết Nguyên đán năm 2021, tổ chức thăm hỏi động viên, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu đã mở đợt cao điểm tuần tra kiểm soát giao thông, đảm bảo công tác trật tự trị an phục vụ nhân dân vui xuân đón tết. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền không tàng trữ, buôn bán và sử dụng pháo nổ, không tham gia chơi cờ bạc, sử dụng ma túy và các tai tệ nạn xã hội khác. Tham mưu cho huyện tổ chức tốt lễ ra quân huấn luyện và giao nhận quân năm 2021, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch.

Công tác Dân vận của MTTQ và các đoàn thể chính trị: Ủy ban MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy và của ngành dọc cấp trên, tập trung chăm lo tết cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn. Chủ động xây dựng chương trình công tác năm 2021.Vận động nhân dân tập trung sản xuất vụ chiêm xuân, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, nhất là tuyên truyền phòng chống dịch Covid 19; chăm sóc, bón phân cho cây chè và thu hái chè xuân; tích cực chung sức xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên, thành viên và nhân dân tham gia lao động dọn vệ sinh nhà cửa, đường làng ngõ xóm, làm cỏ, khơi thông cống rãnh. Ủy ban MTTQ huyện tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 1 các đại biểu ứng cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Một số nhiệm vụ trọng tâm của quý II năm 2021, như sau:

1. Vận động nhân dân hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước như: 45 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4; ngày quốc tế lao động 1/5; ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh 15/5; ngày sinh nhật Bác 19/5... Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền vận động Nhân dân tích cực tham gia đi bầu cử Đại biểu Quốc Hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 vào ngày 23/5/2021.

2. Tham mưu cho Thường trực Huyện ủy tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân Quý II năm 2021.

3. Tham mưu cho Thường trực Huyện ủy chuẩn bị nội dung phục vụ cho hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên, Nhân dân của Thường trực Tỉnh ủy tại Huyện Bảo Thắng. 

4. Tham mưu cho Thường trực đăng cai tổ chức sơ kết công tác dân dận Quý I/2021 của tỉnh tại huyện Bảo Thắng.

5. Tham mưu tổ chức giao ban BCĐ thực hiện QCDC và Ban chỉ đạo công tác tôn giáo huyện Quý I/2021.

6. Dự và chỉ đạo hội nghị công tác tuyên vận tại 03 xã, thị trấn: Thái niên, Phú Nhuận, Phong Hải.

7. Phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường nắm chắc tình hình dân tộc,Tôn giáo.Tăng cường nắm tình hình hoạt động của đạo Công giáo, Tin lành trong dịp lễ phục sinh; tình hình hoạt động của đạo Phật trong dịp lễ Phật đản năm 2021./.

Đặng Nguyệt
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 50
  • Trong tuần: 886
  • Tất cả: 331,574
Đăng nhập