Kết quả công tác dân vận tháng 4 năm 2021
Lượt xem: 151

Trong tháng 4 năm 2021, cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua tập trung ở cơ sở, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới. Các tầng lớp Nhân dân luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng; thực hiện tốt việc tự nguyện đi làm thẻ căn cước công dân theo hướng dẫn của cơ quan chức năng; quan tâm và kỳ vọng vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tình hình các tôn giáo cơ bản ổn định. Hoạt động của các tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận thực hiện đúng quy định của pháp luật, không có các vụ việc phức tạp nảy sinh. Tuy nhiên, còn có một số vấn đề cần được quan tâm: Công dân đi Trung Quốc làm thuê trái phép, phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương, xảy ra án mạng, hỏa hoạn, thiên tai... đã tác động đến đời sống, sản xuất, thiệt hại về người, tài sản, hoa màu của nhân dân.

Các cấp uỷ Đảng đã chỉ đạo Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp tăng cường nắm tình hình cơ sở, tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân chấp hành pháp luật, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện tốt các giải pháp về vấn đề an sinh xã hội, củng cố hệ thống chính trị, giữ vững an ninh và trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chỉ đạo triển khai 18 Đề án trọng tâm thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Chỉ đạo xây dựng Đề án nhánh, sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án số 17 của tỉnh; thực hiện tiếp xúc trực tiếp với Nhân dân huyện Bảo Thắng.

Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh thường xuyên quán triệt các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và các văn bản về công tác Dân vận cho các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện theo dõi giám sát việc triển khai các nghị quyết, việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát; tham gia lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tham gia chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Công tác dân vận trong các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp tăng cường nắm tình hình an ninh trật tự, các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp để kịp thời giải quyết theo quy định; tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trên người và vật nuôi, ngăn ngừa không để dịch bệnh lây lan rộng; thực hiện tốt công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể qua các chương trình hoạt động theo quy chế; phát huy tốt quyền làm chủ của Nhân dân.

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện giải quyết đơn thư và các kiến nghị của người dân, doanh nghiệp ngay tại cơ sở khi mới phát sinh, hạn chế thấp nhất tình trạng kiến nghị, khiếu nại vượt cấp, khiếu kiện đông người. Chú trọng quan tâm công tác sắp xếp và thông báo lịch tiếp công dân tại trụ sở định kỳ hằng tháng. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc và đúng quy định. Trong tháng, các cơ quan chức năng trong tỉnh đã tiếp công dân 260 lượt = 433 người đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo (Trụ sở tiếp dân tỉnh tiếp 71 lượt = 180 người; Thanh tra tỉnh tiếp 6 lượt = 11 người; huyện, thành phố tiếp 181 lượt = 236 người; Sở, ngành 2 lượt = 7 người). Tiếp nhận 363 đơn (Trụ sở tiếp dân tỉnh 134 đơn; Thanh tra tỉnh 20 đơn; huyện, thành phố 204 đơn; sở, ngành 05 đơn), trong đó số đơn tiếp nhận trong kỳ 204 đơn, đơn kỳ trước chuyển sang 54 đơn, trong đó đơn đủ kiện xử lý 289 đơn. Các cơ quan chức năng đã phân loại, xử lý, giải quyết các đơn thư thuộc thẩm quyền, nội dung chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, cấp đất tái định cư.

Công tác dân vận của các cơ quan Tư pháp, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cở nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; tổ chức các buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trong ngành Tư pháp. Chỉ đạo thực hiện và quản lý tốt hoạt động trợ giúp pháp lý; tư vấn pháp luật. Thực hiện tốt cải cách tư pháp, thực hiện tranh tụng tại phiên tòa theo luật định, bảo đảm công tác điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để oan sai, để lọt tội phạm. Bảo đảm quyền tự do, dân chủ của công dân trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án theo đúng quy định của pháp luật. Giải quyết đúng thời hạn, đúng pháp luật công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tố tụng.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhân dân kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021); 135 năm ngày Quốc Tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2021); 73 năm ngày Truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai (02/4/1948 - 02/4/2021); tuyên truyền công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tăng cường các biện pháp và cử cán bộ trực tiếp nắm tình hình cơ sở, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực lao động sản xuất, chủ động phòng chống dịch bệnh cho người, vật nuôi, cây trồng, đặc biệt là công tác phòng, chống bệnh Covid-19. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực.

Lực lượng vũ trang trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, tham mưu xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp nảy sinh. Tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân không buôn bán hàng cấm qua biên giới, không nghe tuyên truyền đạo trái pháp luật, không di cư tự do, vận động phụ nữ không đi khỏi nơi cư trú, tham gia bảo vệ an ninh biên giới, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, yên tâm lao động sản xuất. Triển khai các chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, tổ chức phối hợp thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, “Quân đội chung tay xây dựng nông thôn mới”. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cử 45 lượt cán bộ nắm tình hình địa bàn và cử 18 lượt cán bộ, chiến sỹ xuống cơ sở phối hợp tuyên truyền vận động Nhân dân  được 07 buổi với 331 lượt gười dân tham gia; Chỉ đạo Trung đoàn 254 làm tốt công tác chuẩn bị và tiếp nhận cách ly công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các vùng có dịch Covid-19 về Việt Nam đúng quy định. Tổ chức tuần tra thôn bản, tuần tra biên giới được 35 lần/105 lượt người tham gia quản lý đường biên mốc giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Hoạt động của Ban Dân vận các cấp nắm chắc tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo, hoạt động của chức sắc, tín đồ tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cấp ủy đánh giá 05 năm thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất”; tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội nông dân Việt nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa” và tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư TW (khóa X) về “Đề án nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt nam giai đoạn 2010-2020”; đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 30/10/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cấp ủy chính quyền các cấp trong việc phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Ban Dân vận Tỉnh ủy xây dựng Đề án “Đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng mô hình Dân vận khéo ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025”; Đề án “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025”; xây dựng Chỉ thị về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025”; tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa Thường trực Tỉnh ủy với Nhân dân huyện Bảo Thắng. Tham mưu Ban chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh, Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn về công tác tôn giáo và quy chế dân chủ ở cơ sở. Tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận toàn tỉnh quí I năm 2021 tại huyện Bảo Thắng. Tổ chức tuyên truyền công tác tôn giáo tại các huyện: Si Ma Cai, Bắc Hà, Bảo Yên, Văn Bàn, Bảo Thắng. Xây dựng văn kiện hướng dẫn, đạo diễn diễn tập khu vực phòng thủ đối với Ban Dân vận Thành ủy Lào Cai. Tổng hợp phụ biểu báo cáo đánh giá 5 năm triển khai thực hiện Kết luận 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khóa XI “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở”. Đề xuất nội dung tuyên truyền tại Hội nghị tuyên vận hằng tháng. Xây dựng báo cáo, ký kết các chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2021-2025. Xây dựng Kế hoạch công tác dân vận thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Tham gia góp ý các văn bản dự thảo: Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng thành phố Lào Cai đến năm 2030 và tầm nhìn 2045; Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh; Quy định hoạt động nắm bắt, phản ánh, nghiên cứu định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Báo chí đồng hành xây dựng Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc”; Ý kiến xét công nhận huyện Bảo Thắng đạt chuẩn nông thôn mới; Kế hoạch, đề cương báo cáo kiểm tra việc thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân và Quy chế số 17-QC/TU ngày 04/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Ban thường vụ Thị ủy Sa Pa, Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Yên; xây dựng công văn cử lãnh đạo, cán bộ tham gia đoàn kiểm tra. Tham dự các hội nghị TXĐT với Nhân dân của Bí thư thành ủy Lào Cai tại phường Duyên Hải; Dự hội nghị tổng kết công tác liên hiệp, hội hữu nghị Việt-Trung năm 2020; Dự Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu quốc hội, HĐND các cấp tại phường Bắc Cường, Xuân Tăng, thành phố Lào Cai; chuyên viên được phân công dự, theo dõi công tác dân vận tại hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ một số huyện theo quy định của Tỉnh ủy.

Đặng Nguyệt
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 67
  • Hôm nay: 969
  • Trong tuần: 1,938
  • Tất cả: 465,336
Đăng nhập